Vlinders, bijen en vogels

Wij hebben ons gespecialiseerd in het aanleggen van natuurlijke tuinen.
Vlinders, bijen en vogels zijn belangrijk voor de natuur.
Door gebruik te maken van beplanting die deze dieren aantrekken, dragen we bij aan een beter leefklimaat in onze tuin.
We denken dan bijvoorbeeld aan besdragende heesters en vaste planten die insecten en vogels aantrekken.
Ook kunnen we de tuin zo inrichten dat deze dieren er zich veilig en op hun gemak voelen.

 

Voor meer informatie of een offerte –┬ávul het contactformulier in of stuur een mail naar info@schaddeleetuinen.nl.